PODZIAŁ NA GRUPY NACZANIA

KIDS CLUB

Nasi najmłodsi poznają język w naturalny sposób, bez żadnych reguł i zasad gramatycznych. Wykorzystujemy tablice interaktywne  oraz mnóstwo kolorowych materiałów dydaktycznych, które sprawiają, iż odwołujemy się do wszystkich zmysłów maluchów, tj. ruchu, wzroku, węchu, dotyku oraz słuchu. Inspirujemy naturalny rozwój dziecka za pomocą gier dydaktycznych, piosenek, rymowanek oraz zabaw. W programie KIDS  wprowadzamy pierwsze, kolorowe podręczniki.

Opiekunowie grupy

Zajęcia prowadzone są w grupach przypisanych do wykładowców w zależności od języka:

 • Anna Rakowska - j.angielski
 • Katarzyna Kamińska - j.angielski
 • Agata Chabera – Młynarczyk - j.niemiecki

JUNIOR

Dzieci w młodszym wieku szkolnym uczęszczają na zajęcia, których głównym celem jest rozwijanie czterech sprawności językowych, tj. mówienie, czytanie, słuchanie oraz pisanie. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy, m.in. metody projektu, dramy, przez co staramy się rozwijać zdolność twórczego myślenia. Materiał językowy przedstawiamy w usystematyzowany sposób, dbając równocześnie o właściwą ilość powtórzeń, krótkich tekstów sprawdzających. Techniki uczenia w tym programie opierają się również na metodzie sensorycznej, w której młodzi słuchacze poznają zagadnienia językowe zmysłami przez dotyk, zapach, obraz i dźwięk.

Opiekunowie grupy

Zajęcia prowadzone są w grupach przypisanych do wykładowców w zależności od języka:

 • Anna Rakowska - j.angielski
 • Katarzyna Kamińska - j.angielski
 • Anna Sukiennik -j. angielski
 • Agata Chabera – Młynarczyk -- j.niemiecki

KURSY EGZAMINACYJNE

Kursy gimnazjalne – nastawione na kompleksowy rozwój sprawności językowych; słuchanie, mówienie, pisanie oraz czytanie zgodnie z wymaganiami i standardami egzaminacyjnymi. Szkoła oferuje systematyczne próbne sesje egzaminacyjne oraz rzetelny raport podiagnostyczny.

Kursy maturalne – oferują przygotowanie do matury ustnej oraz pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym  zgodnie z wymaganiami i standardami egzaminacyjnymi.  Szkoła oferuje systematyczne próbne sesje egzaminacyjne oraz rzetelny raport podiagnostyczny.

Zajęcia na kursach egzaminacyjnych prowadzone są wyłącznie przez  Egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

DOROŚLI / FIRMY

Oferta dla osób dorosłych i  firm zainteresowanych podnoszeniem umiejętności językowych swoich pracowników to przede wszystkim propozycja nauki języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz bussines English. Naszym celem jest zapewnienie Państwu efektywnych zajęć języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego przy wykorzystaniu nowoczesnych interaktywnych technologii. Szczególną uwagę zwracamy na naukę w małych grupach 4-8 osób tak aby równomiernie zaangażować wszystkich uczestników kursu dla firm.

Zalety

Kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb pod kątem profilu firmy.

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

KURSY INDYWIDUALNE

Na życzenie klienta organizujemy cykl zajęć dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb: zakresu materiału oraz czasu niezbędnego do jego opanowania.Kurs obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania.

Indywidualne podejście

Zapraszamy na rozmowę wstępną, aby wybrać odpowiedni poziom nauczania.

 • podstawowy
 • zaawansowany
TOP